Produkte

Me një numër total prej 50.000 produkte të listuara në platformat tona nga bashkëpunëtorët tanë, ne kemi përzgjedhur produktet që furnitorët tanë nuk kishin interes ti merrnin por klientët tanë dhe biznesi ynë i ka të nevojshme për të përmirësuar gamën e ofruar dhe cilësinë e shërbimit tonë. Për këtë kemi përzgjedhur të jemi partner dhe të kemi distribucionin e këtyre markave.