Job: Menaxher Dyqani

Title Menaxher Dyqani
Categories Departamenti i Shitjeve
Job Information

Menaxheri i dyqanit eshte pergjegjes per gjithe dyqanin, kujdeset qe punet te ecin me ritmin e duhur dhe klientet te kene sherbimin e premtuar. Ai menaxhon stafin e tij, menaxhon stokun dhe vitrinen e dyqanit dhe kujdeset per cilesine e sherbimit qe i percillet klientit. Menaxheri eshte aktiv dhe pjesmares ne veprimtarine marketing qe i dedikohen zones se tij.

Detyrat kryesore:

 • Menaxhimi i stafit duke i ofruar mbeshtjetje dhe motivimin e duhur me sigurine e nevojshme teknike.
 • Menaxhimi i nivelit te stokut.
 • Menaxhimi i pamjes dhe demostrimit te produkteve ne ambjentet e dyqanit.
 • Prezantimi ne kohe dhe perfshirja aktive per veprimtarite marketing qe do te zhvillohen.
 • Pergjegjes per cash-in e dyqanit dhe transaksionet e nevojshme per banke.
 • Te sigurohet qe stafi i dyqanit percjell standartet e kompanise tek klientet e saj.
 • Të mirëpresë shqetësimet, sugjerimet dhe ankesat e klientëve dhe t’i përcjellë në varësi të problemit tek departamentet përkatëse.
 • Rekrutimin, trajnimin dhe supervizimin e stafit te ri.
 • Menaxhimin e shpenzimeve te dyqanit ne baze te aprovimeve paraprake nga departamenti i financave.
 • Maksimizimin e shitjeve dhe arritjen e objektivave
 • Monitorimin dhe menaxhimin e porosive ne qytetin e Durresit.
 • Te bashkepunoje dhe punoje me koleget e administrates per rritjen e performances se dyqanit te tij.

Kualifikimet dhe kerkesat:

 • Edukimi: Te kete diplome universitare, preferohet menaxhim ose marketing
 • Te kete eksperience ne shitje me pakice te pakten 2 Vjet
 • Te kete eksperience ne menaxhimin e njerezve
 • Te kete aftesi lidershipi
 • Te kete njohuri te mira per paketen “microsoft office”
 • Te dije te punoje mire ne grup
 • Te kete aftesi te mira komunikuese
 • Te kete aftesi analitike per te menaxhuar buxhetin dhe objektivat e shitjeve
Apply Now