Departamenti i Shitjeve

Vende Vakante
Pozicionet e tjera
Title Shites Dyqani me pakice (Durrës)
Categories Departamenti i Shitjeve
Job Information

Kompania Nettrade Albania e cila menaxhon disa nga platformat me te medha te shitjeve online ne Shqiperi, si www.dyqantaxi.com , www.simjalti.al , www.bukinist.al , www.idedhuratash.al etj kerkon te zgjeroje stafin e saj ne qytetin e tiranes duke shtuar nje shites te ri:


Pershkrimi i punes:
Shitesi i DyqanTaxi ka per qellim ti pergjigjet pyetjeve te klienteve dhe ti drejtoje ata tek produkti qe duan te blejne. Te inkuroje klientet te bejne blerjen me te pershtatshme per ta.


Detyrat kryesore:

-Asistenca ndaj klientit per pyetjet dhe informacionet qe i nevoiten.
-Mirembajtjen e rrafteve te dyqanit duke prezantuar produktet sipas skemes dhe standarteve te percaktuara.
-Informimin dhe asistimin e klientit per menyrat e porositjes online.
-Te kuptoje nevojat e klientit dhe te dije ti sugjeroje alternativat me te mira qe ne ofrojme
-Te percjelle vlerat dhe standartet e kompanise tek klienti nepermjet sjelljes se tij.
-Te demostroje funksionalitetin dhe menyren e punes se produkteve.
-Te mbaje llogarine e arkes se tij duke bere hapjet dhe mbylljet korekte te turnit.
-Te paketoje dhe sistemoje per klientin produktet e shitura.
-Te kujdeset per vendosjen e cmimeve korrekte ne cdo produkt.
-Te beje inventarin dhe te kujdeset per parandalimin e humbjeve ne inventar.


Kualifikimet dhe kerkesat:

Te kete eksperience ne shitje me pakice te pakten 1 Vit
Te dije te punoje mire ne grup
Te kete aftesi te mira komunikuese
Te kete aftesi aftesi te mira ne shitje


Shenim:

Te interesuarit duhet te telefonojne ne numrin e telefonit +355675060816 nga ora 09:00-19:00.

Apliko


Title Shites Dyqani me pakice (Tiranë)
Categories Departamenti i Shitjeve
Job Information

Kompania Nettrade Albania e cila menaxhon disa nga platformat me te medha te shitjeve online ne Shqiperi, si www.dyqantaxi.com , www.simjalti.al , www.bukinist.al , www.idedhuratash.al etj kerkon te zgjeroje stafin e saj ne qytetin e tiranes duke shtuar nje shites te ri:


Pershkrimi i punes:
Shitesi i DyqanTaxi ka per qellim ti pergjigjet pyetjeve te klienteve dhe ti drejtoje ata tek produkti qe duan te blejne. Te inkuroje klientet te bejne blerjen me te pershtatshme per ta.


Detyrat kryesore:

-Asistenca ndaj klientit per pyetjet dhe informacionet qe i nevoiten.
-Mirembajtjen e rrafteve te dyqanit duke prezantuar produktet sipas skemes dhe standarteve te percaktuara.
-Informimin dhe asistimin e klientit per menyrat e porositjes online.
-Te kuptoje nevojat e klientit dhe te dije ti sugjeroje alternativat me te mira qe ne ofrojme
-Te percjelle vlerat dhe standartet e kompanise tek klienti nepermjet sjelljes se tij.
-Te demostroje funksionalitetin dhe menyren e punes se produkteve.
-Te mbaje llogarine e arkes se tij duke bere hapjet dhe mbylljet korekte te turnit.
-Te paketoje dhe sistemoje per klientin produktet e shitura.
-Te kujdeset per vendosjen e cmimeve korrekte ne cdo produkt.
-Te beje inventarin dhe te kujdeset per parandalimin e humbjeve ne inventar.


Kualifikimet dhe kerkesat:

Te kete eksperience ne shitje me pakice te pakten 1 Vit
Te dije te punoje mire ne grup
Te kete aftesi te mira komunikuese
Te kete aftesi aftesi te mira ne shitje


Shenim:

Te interesuarit duhet te dergojne nje email me subjektin “Shites Dyqani ” tek adresa e emailit info@nettrade.al

Apliko


Title Menaxher Shitjesh
Categories Departamenti i Shitjeve
Job Information

NetTrade Albania shpk eshte kompania me e madhe e shitjeve online ne Shqiperi dhe menaxhon platformat me te medha te shitjeve www.dyqantaxi.com,www.bukinist.al, www.idedhuratash.al, www.beba.al . Gjithashtu kompania ka sektorin e shumices duke patur eskluzivitet disa marka ne tregun Shqiptar, ne kete sektor kerkojme te punesonje nje individ i cili ka deshire per tu zhvilluar ne kompani.

Ne ofrojme mundesi te shumta zhvillimi dhe sektori i shitjeve jep mundesi per bonuse dhe rritje te ardhurash.


Menaxheri i shitjeve duhet te kete keto karakteristika.


DETYRAT DHE PERGJEGJESITE:
1. Te prezantoje dhe shese produktet e kompanise klienteve te rinj dhe atyre ekzistues.
2. Te arrije objektivat mujore te percaktuara nga kompania
3. Te zbatoje politikat, drejtimet dhe procedurat e kompanise.
4. Te Sigurje mbarëvajtjen / auditoje proceset e faturimit, kontaktimit, apo proceseve të tjera që i caktohen.
5. Monitoroje tregun dhe te mbledhe informacion per raportim periodik.
6. Te Kerkoje kliente potencial te rinj .
7. Te pergatise raporte mbi aktivitetet dhe shitjet e realizuara
8. Te ndermarre dhe koordinoje plan veprime per te rritur shitjet me klientet ekzistues dhe gjetjen e klienteve te rinj, nepermjet telefonit, email, fushatave marketing dhe takimeve .
9. Te identifikoje dhe zgjidhe ne kohe shqetesimet e klienteve.
10. Te mbaje marredhenie te rregullta me klientet dhe te realizoje vizita prane ambjenteve te tyre.


KRITERET E POZICIONIT TE PUNES:
1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë (preferohet menaxhim, marketing)
2. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punojë në grup
3. Njohuri te mira te gjuhes angleze dhe italiane
4. Aftersi negociuese
5. Njohuri shumë të mira të paketës Windows Office Package (Word, Excel, Power Point)
6. Te disponoje leje drejtimi
7. Te kete njohuri te programit financiar Financa 5
8. Minimumi 2 vjet experience ne shitje.


Nettrade Albania Sh.p.k ofron :
• Pagë Mujore dhe Bonus
• Shpërblime mbi bazën e performancës
• Mundësi trajnimi dhe promovimi


Te interesuarit te dergojne CV me subjektin aplikim pune “Menaxher Shitjesh” tek adresa info@nettrade.al

Apliko
ATACH YOUR CV