Intership për studentët

Ne besojmë tek potenciali i të rinjëve, dhe shumë prej punonjësve tanë më të mirë janë punësuar pas intershipit në kompaninë tonë.


Intershipi tek ne është një shkollë e vertetë për realitetin e punës. Studentet që bashkohen me ne për të bërë intershipin do të kenë detyra të ndryshme dhe do të përfshihen në punët tona të përditshme duke u ndjere pjesë e stafit.


Më të mirët prej tyre ne i mbajmë ne I punësojmë dhe kujdesemi që të zhvillojnë karrierën e tyre tek ne.


Intershipi tek ne zgjat 3 muaj dhe punohet çdo ditë të javës nga 6 ore me pushim dreke në mes.


Ne kemi një program intershipi intensive dhe në fund të tij secili ka njohuri të mira mbi pozicionin e punës që do të provojë.


Nëse doni nga intershipi juaj të merrni maksimumin dhe të ndjeheni eksperiencën e vërtetë të punës atëhere shpresoni që të pranoheni në programin tonë të intershipit.